Workshops mindmappen voor Plusklas


Onlangs hebben we voor een Plusklas twee workshops mindmappen uitgevoerd.

De eerste was de workshop Oriëntatie mindmappen. Deze plusklas kreeg niet alleen het standaard programma, maar hen werd ook geleerd wat de achterliggende theorieën zijn waarom mindmappen werken.

In de tweede workshop leerden de leerlingen een mindmap te maken met iMindMap. Dat ging de leerlingen goed af. Na afloop konden ze dat allemaal.

Na deze twee workshops moesten de leerlingen een korte presentatie houden met behulp van een digitale mindmap. Daarbij hebben de leerlingen niet alleen de presentatie, maar vooral ook de mindmap beoordeeld. Dit gedeelte heeft de eigen leraar uitgevoerd.

Het doel van deze activiteiten is weergegeven in deze taxonomie van Bloom.

Schermafbeelding 2015-06-21 om 10.40.05


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Geef het goede antwoord. (beveiliging tegen spam) *