Stichting Breinatlas i.o. aanwezig op MindMap Meet Up


Naast veel andere informatie over mindmappen zal op 31 januari ook de Stichting Breinatlas i.o. aanwezig zijn. Bijzonder is Mindmappen3D-coaching !

Stichting Breinatlas i.o. stelt zich ten doel een platform te zijn, waarin helder (in)zicht wordt gegeven betreffende het brein. Wij willen kinderen bewust maken het eigen brein te stimuleren zodat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Daarnaast willen wij de kinderen die onvoldoende tot hun recht komen begeleiden, coachen en trainen naar een waardevolle positie in onze huidige maatschappij.

Een van de instrumenten die Stichting Breinatlas gebruikt is de methode Mindmappen3D-coaching (ontwikkeld door Caroline Levert). Een speelse methode die uitermate geschikt is voor kinderen, omdat het zichzelf centraal zet en dus aangeeft wat het nodig heeft om te ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de eigen belevingswereld.
Vanuit dit perspectief is zelfervarend leren en het verkrijgen van inzicht een doeltreffend middel tot verandering en groei!

Meer info en aanmelden voor de GRATIS bijeenkomst:

http://www.sizoonline.nl/activiteit/mind-map-meet-up

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Geef het goede antwoord. (beveiliging tegen spam) *