Digitaal mindmappen: meer leerrendement en meer leerplezier !


Al gruime tijd is er een discussie of mindmappen op papier of mindmappen op de computer beter is. Onderzoek heeft nu uitgewezen: DIGITAAL MINDMAPPEN draagt bij aan de betekenisvolle inzet van ICT in een sociaal constructivistische
leeromgeving, waarbij zowel het leerrendement als het leerplezier wordt verhoogd.

Bron: http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/digitaalmindmappen

In dit onderzoek hebben 12 leerkrachten samen met 271 leerlingen, verdeeld over twee basisscholen, gewerkt met vier vraaggestuurde leerarrangementen. In elk leerarrangement werd zowel met digitaal mindmappen als met mindmappen op papier gewerkt. Alle leerarrangementen zijn ontworpen, begeleid en geëvalueerd door de leerkrachten met behulp van mindmaps. Door middel van diverse  0nderzoeksinstrumenten is data over leerlingen en leerkrachten verzameld voor
het beantwoorden van de volgende hoofdvraag en vier deelvragen:

Wat is de waarde van digitale mindmapping  in vraaggestuurd leren voor leerlingen en leerkrachten?

1. Wat zijn de effecten van DIGITAAL MINDMAPPEN op de intrinsieke motivatie, de leerstrategie en leerstofbeheersing van leerlingen in vergelijking met papieren mindmapping?
2. Op welke wijze ondersteunt DIGITAAL MINDMAPPEN de leerkracht bij het ontwerpen, begeleiden en evalueren van vraaggestuurd leren?
3. Hoe efficiënt is DIGITAAL MINDMAPPEN?
4. Wat is de educatieve waarde van DIGITAAL MINDMAPPEN?

Uit dit onderzoek blijkt dat:
1. Bij leerlingen:
• DIGITAAL MINDMAPPEN de intrinsieke motivatie verhoogt;
• DIGITAAL MINDMAPPEN de gebruikte leerstrategieën verdiept;

Ten aanzien van de leerstofbeheersing zijn de resultaten minder eenduidig:
• In DIGITAAL MINDMAPPEN is de leesbaarheid van mindmaps optimaal;
• mindmappen op papier is productiever bij het maken van takken en begrippen;
• DIGITAAL MINDMAPPEN bevordert de relevantie van begrippen in de mindmaps beter;
• mindmappen op papier versterkt de basiskwaliteit in de mindmaps beter;
• DIGITAAL MINDMAPPEN vergroot de toegevoegde kwaliteit in de mindmaps meer;
• mindmappen op papier toont meer hiërarchische kwaliteit in de mindmaps.
• In DIGITAAL MINDMAPPEN worden minder begrippen herhaald;

2. Leerkrachten vinden dat:
• beide vormen van mindmappen een waardevolle bijdrage leveren aan het bij het
ontwerpen van vraaggestuurd leren;
• beide vormen van mindmappen het overzicht versterken op de leerstof en de focus
richt op doelen i.p.v. activiteiten;
• beide vormen van mindmappen krachtige instrument zijn voor het begeleiden en
evalueren van het leerproces van leerlingen;
• DIGITAAL MINDMAPPEN de voorkeur heeft om in de klas te gebruiken op grond van de efficiëntie en de gebruiksmogelijkheden.
3. Qua efficiëntie:
• efficiënter is dan mindmappen op papier.
4. De educatieve waarde:
• hoger ligt bij DIGITAAL MINDMAPPEN dan bij papieren mindmapping.

Samenvattend: DIGITAAL MINDMAPPEN draagt bij aan de betekenisvolle inzet van ICT in een sociaal constructivistische leeromgeving, waarbij zowel het leerrendement als het leerplezier wordt verhoogd.

Download de vollegdige rapportage

Klik op onderstaande afbeeldingen voor een filmje over DIGITAAL MINDMAPPEN

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Geef het goede antwoord. (beveiliging tegen spam) *