Author: rpastoor

  • Mindmap definities | Wat is een mindmap precies?

    MINDMAP DEFINITIE als zoekterm in Google levert meer dan 47.000 resultaten. Wat is een goede definitie? Wat is een mindmap? Lees hier eerst welke definitie ik geef voor een mindmap en bekijk vervolgens welke omschrijvingen door anderen wordt gegeven. Lees ook wat is mijn mening – als onderwijspsycholoog en specialist mindmappen daarover is? Brainpartner Een…

  • Mindmap | Beter onthouden en inspirerend presenteren

    Wat is een mindmap, hoe moet je een mindmap maken en waarom werkt een mindmap Wat is een mindmap ? Definitie : Een mindmap is een afbeelding met een centraal onderwerp. Vanuit dat onderwerp lopen takken naar buiten. Deze takken hebben per subonderwerp een eigen kleur. Op de takken staan woorden of begrippen en bij…

  • Einde basisschool, meer motivatie

    Betere motivatie door vraaggestuurd leren De conclusie van de Inspectie van het Onderwijs in haar Onderwijsverslag van 2 jaar geleden loog er niet om: “Nederlandse scholieren zijn lui en ongemotiveerd.” In 1 op de 5 lessen op de middelbare school en in 1 op de 10 lessen op de basisschool is een groot deel van…