Al gruime tijd is er een discussie of mindmappen op papier of mindmappen op de computer beter is. Onderzoek heeft nu uitgewezen: DIGITAAL MINDMAPPEN draagt bij aan de betekenisvolle inzet van ICT in een sociaal constructivistische leeromgeving, waarbij zowel het leerrendement als het leerplezier wordt verhoogd. Bron: http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/digitaalmindmappen In dit onderzoek hebben 12 leerkrachten samen […]


iMindMap’s Geluidsfragmenten zijn snel en gemakkelijk te gebruiken zodat u opgenomen geluidsvideo’s gemakkelijk kunt koppelen aan de takken van uw Mind Map. Geluidsfragmenten zijn een dynamische en tijdsparende functie met een veelheid aan te passen functies aan datgene wat Mind Mappen nodig heeft. Perfect voor lezingen, lessen en bestuursvergaderingen. Met Geluidsfragmenten kunt u zo veel […]