©  Truus Römgens Deze tekst is geschreven door Truus Römgens. Voor eigen gebruik ( scripties, werkstukken, spreekbeurten e.d. ) mogen deze teksten worden overgenomen. Het publiceren hiervan, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan. Geef mij deze tekst in .pdf  MindmappingWaarom is een mindmap effectief ? Mindmappen is een grafische techniek die je op een […]

1 2 3 50