In de groepen 3 en 4 kunnen wij voor u gastlessen van 45 minuten verzorgen waarin we de leerlingen leren om mindmappen te gebruiken bij hun eerste stappen op het gebied van begrijpend lezen.

De le04_wie-waar-probleem-oplossings in groep 3 richt zich op de belangrijke aspecten bij het lezen van een tekst.

Over WIE gaat het verhaal en WAAR gebeurt het.

Voor de gevorderde leerlingen zitten daar ook de takken PROBLEEM en OPLOSSING bij.

 

De gastles in groep 4 gaat over de volgorde in een verhaal. Leerlingen leggen plaatjes van een verhaal in de juiste volgorde. Daardoor zijn ze in staat het verhaal op de juiste manier na te vertellen.  Dit is een belangrijke vaardigheid die ze ook in de hogere groepen bij begrijpend lezen kunnen gebruiken. Een spreekbeurt wordt op die manier een stuk beter.

02c_volgorde_1-6_leeg

Deze gastlessen duren 45 minuten en worden in co-teaching met u en uw eigen groep gegeven.

U hoeft geen voorbereidingen te doen. En ook na de gastles heeft u geen extra werk.

De kosten per gastles zijn € 150,- (geen btw) waarbij we er van uitgaan dat we minstens 2 lessen op een dagdeel kunnen geven. Deze prijs is exclusief reiskosten vanaf Nieuwendijk NB á € 0,19

Neem contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak.