drs. Robert Pastoor, specialist mindmappen in het onderwijs