Welkom

Leerlingen worden de dag van vandaag overstelpt met heel wat informatie! Vaardigheden zoals het verwerven en verwerken van informatieve teksten en het stellen van eigen leervragen worden steeds belangrijker. Een veelbelovende techniek om leerlingen op dit vlak te ondersteunen is mindmappen. 

Autoriteit op het gebied van de lerende school en auteur van o.a. Ont-moeten. Hij zal de inleiding verzorgen waarbij hij het verband zal leggen tussen boeiend onderwijs en mindmappen. Zie ook: www.natuurlijkleren.org

Na deze inleiding gaat u praktisch aan het werk. 

Onderwijspedagoog aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Universiteit Gent. Uit haar onderzoeken blijkt dat grafische samenvattingsvaardigheden en de (kwaliteit van) zichtbare studiestrategieën van de leerlingen die met mindmaps aan de slag gaan significant en langdurig toenemen.

Na haar uiteenzetting gaat u praktisch aan de slag met mindmappen en begrijpend lezen.

Lees meer over het onderzoek van Emmelien….

Docent-onderzoeker van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij zal een workshop verzorgen over Leerstofborging in vraaggestuurd leren. Hij maakt hierbij veel gebruik van mindmappen. Deze aanpak in fases past heel goed als u het eigenaarschap van het leren ook meer bij de leerlingen wilt leggen. U krijgt niet alleen een belangrijk stuk theorie, maar u gaat ook zelf oefenen. 

Lees meer over het onderzoek van Harry…

De kosten voor deze dag bedragen € 145,- per persoon (inclusief lunch)

Deze dag gaat plaatsvinden op Fort Altena in Sleeuwijk.

Reserveer donderdag 28 september in uw agenda.